Det svarta järnet

Upprustningen av Sveriges försvar är åter högaktuellt. Efter drygt två årtionden av nedrustning med nedlagda regementen och avskaffad värnplikt växer opinionen för att det svenska försvaret ska rustas upp igen. Som skydd mot den ökade spänningen i världen efterfrågas åter vapen, krigsfordon och spaningsutrustning. Tongångar hörs som har flera paralleller till tiden före andra världskriget. Vilka lärdomar kan vi dra av vår historia?  Boken DET SVARTA JÄRNET skildrar svensk vapenindustri i Bergslagen. En region där järnhanteringen, med djupa gruvor och metallindustrier legat till grund för svensk vapenindustri under 1900-talet och som starkt bidragit till Sveriges välfärd. Här fanns en stor produktion av vapen, ammunition och sprängmedel – produkter som sen exporterades över hela världen.

Finns att köpa på Bokus https://www.bokus.com/bok/9789197831895/det-svarta-jarnet/