Världsarvet Falun

Falun Världsarvet Falun – Kopparblom, äppelblom och levebröd berättar om koppargruvan, bergsmanlandskapet och staden ingår. På resan genom Världsarvet Falun möter du historiska och kulturellt intressanta miljöer, konstnärer, eldsjälar och vanliga Falubor. Boken är en inspirationskälla för alla er som vill upptäcka detta världsarv. De många bilderna ackompanjeras av en lättsam och informativ text som beskriver både nutid och historien kring Världsarvet Falun. Den finns även översatt till engelska.

Författare: Agneta Barle

Kund: Egenutgivning